.:GEOUM:. - Umenie pochopiť zákonitosť prírody…
+421 / 917 460 208
info@geoum.sk

GEO Um, s.r.o.

Umenie pochopenia zákonitosti prírody
 

EFEKTIVITA

 

PRECÍZNOSŤ

 

PRESNOSŤ

GEO Um Bardejov - geologicke práce
Firma sa zaoberá škálou geologických prác ako je inžinierskogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia ako aj odborným geologickým dohľadom bola založená vo februári 2016.
Takúto činnosť smú vykonávať iba firmy na základe rozhodnutia MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA o povolení týchto prác a o oprávnení na ich podnikanie. Toto povolenie nám bolo pridelené na základe skúšok odbornej spôsobilosti pod číslom 2165.

Hlavnou náplňou našej práce je vypracovanie komplexnej geologickej štúdie a odborného geologického posudku.

Firma taktiež realizuje tvorbu propagačných materiálov s vedecko-geologickou tematikou.
img

Naša činnosť:


-inžinierskogeologický prieskum
-geologický prieskum životného prostredia
-odborný geologický dohľad
-monitorovanie geologických faktorov životného prostredia

Ďalej ponúkame:


Odborné služby v oblasti geologického prieskumu

 
hydrogeologický prieskum, geofyzikálny prieskum, penetračné sondovanie, geologické mapovanie, laboratórne skúšky zemín a podzemnej vody

Riešenie havarijných situácií

 
návrh, realizácia a vyhodnotenie inžinierskogeologického prieskumu havarijných situácií, vznikajúcich v dôsledku svahových deformácií

Konzultačná činnosť

 
konzultačná a posudková činnosť pri jednoduchých stavbách a stavbách malého rozsahu

CHCETE VEDIEŤ VIAC?

Neváhajte a kontaktujte nás.

.:GEOUM:. - Umenie pochopiť zákonitosť prírody…
Ozvite sa nám a presvedčte sa o naších kvalitách...