inzinierskogeologicky-prieskum
inziniersko geologicky prieskum zilina geologicky prieskum vysoke tatry

Umenie pochopenia
zákonitosti prírody.

inzinierskogeologicky prieskum zilina


Od roku 2016 sa zaoberáme škálou geologických prác ako je inžinierskogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia ako aj odborným geologickým dohľadom.

Takúto činnosť smú vykonávať iba firmy na základe rozhodnutia MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA o povolení týchto prác a o oprávnení na ich podnikanie.

Toto povolenie nám bolo pridelené na základe skúšok odbornej spôsobilosti pod číslom 2165.

Hlavnou náplňou našej práce je vypracovanie komplexnej geologickej štúdie a odborného geologického posudku.

Firma taktiež realizuje tvorbu propagačných materiálov s vedecko-geologickou tematikou.

Činnosť.

Inžinierskogeologický prieskum

Hydrogeologický prieskum

Odborný geologický dohľad

Analýza geologických rizík pozemkov

Konzultačná činnosť

Geológia ako súčasť Vášho Nášho | života.

Ak ešte len stojíte pred kúpou konkrétneho vybratého pozemku, geologické posúdenie Vám nielenže pomôže ušetriť veľké výdavky, ale aj nemalé starosti pri výstavbe domu.
Ak sa totiž chystáte stavať, bolo by pre vás veľmi prospešné, aby ste poznali zloženie a vlastnosti zemín a hornín, ktoré sa nachádzajú pod povrchom budúcej stavby. Dôležité je vedieť, či Vám vôbec zloženie zemín a hornín, tiež aj úroveň hladiny podzemnej vody, vôbec umožní realizovať plánovanú stavbu.
Typ zeminy a podzemná voda (jej pôsobenie na základy) majú veľký vplyv na základy a spôsob ich zakladania. Tvar základových konštrukcií vychádza zo statického návrhu. 

Prihliada sa na geologické pomery, tvar terénu aj to, či je budúca stavba podpivničená.
Geologický prieskum by sa mal stať súčasťou projektu. Pred budovaním základov treba poznať čo najviac informácií o pozemku. Pre prácu statika je nevyhnutné, aby mohol správne navrhnúť základovú konštrukciu.
Inžinierskogeologický prieskum je nevyhnutný v prípade, ak máte pozemok v rizikovej oblasti (územia náchylne na zosúvanie, močiarne sedimenty, staré antropogénne navážky, oblasť záplav, výskyt starých štôlni ci dokonca jaskynných systémov).

skalne-podlozie

Inžinierskogeologický prieskum

Hydrogeologický prieskum

Posúdenie stability územia v území náchylnom na zosúvanie

Videá

Kontakt

Nájdete nás na: Hviezdoslavova 9, 085 01 Bardejov

GEO Um, s.r.o., IČO: 50159437, DIČ: 2120194692, +421 917 460 208
Jedlinka 37, 086 36 Jedlinka, Slovenská Republika