inzinierskogeologicky prieskum zilina

Od roku 2016 sa zaoberáme  škálou geologických prác ako je inžinierskogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia ako aj odborným geologickým dohľadom.

Takúto činnosť smú vykonávať iba firmy na základe rozhodnutia MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA o povolení týchto prác a o oprávnení na ich podnikanie.

Toto povolenie nám bolo pridelené na základe skúšok odbornej spôsobilosti pod číslom 2165.